Velkommen til Bioanlegg i Norge

Bioenergianlegg i Norge er en oversikt over bioenergianlegg som er støttet av Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge.

Databasen inneholder faktainformasjon og erfaringer fra eksisterende gårdsvarmeanlegg, varmesalgsanlegg og veksthus i Norge. Hensikten med databasen er å være en uavhengig informasjonskilde som kan gi nye aktører et viktig beslutningsgrunnlag i forbindelse med planlegging av eget anlegg.

Synliggjøring av bioenergianlegg er viktig for å stimulere til etablering av lokale og regionale klynger og næringsmiljøer for leverandører av biobrensel og biovarme. Norsk Bioenergiforening har derfor utviklet denne databasen i samarbeid med Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har siden 2003 gitt støtte til mer enn 1600 gårdsvarmeanlegg, over 200 anlegg for varmesalg og 35 veksthus i gjennom Bioenergiprogrammet.

Finn anlegg etter søkekriterie: