GotFire / Gardsvarmeanlegg

Kontaktinformasjon

Navn Adresse Epost Telefon Hjemmeside Firma
Hamarvegen 240, 2614 LILLEHAMMER af@mjosen.no 90055662 ANDERS FLUGSRUD

Tekniske data kjel

Fabrikat GotFire
Effekt 60 kW
Årlig energimengde 140 000 kWh
Brensel Flis
Spiss/reservelast El
Feiing Manuelt
Fjernovervåking Nei
Ekstern alarm Nei
Leverandør Ole Chr Bye AD

Tekniske data fyrrom

Fabrikat GotFire
Størrelse (m2) 8
Styringssystem GotFire Non stuck
Leverandør Ole Chr Bye AS

Tekniske data distribusjon

Rørfabrikat
Største rørdimensjon (mm) 0
Materiale Plast
Lengde rørtrasé (m) 50

Tekniske data akkumulator

Fabrikat
Størrelse (m3) 0
Leverandør

Filer

Navn Størrelse Opprettet Endret Beskrivelse
Ingen filer