Gardsvarmeanlegg

Tekniske data kjel

Fabrikat Faust
Effekt 450 kW
Årlig energimengde 200 000 kWh
Brensel Ved
Spiss/reservelast El
Feiing Manuelt
Fjernovervåking Nei
Ekstern alarm Nei
Leverandør BigO

Tekniske data fyrrom

Fabrikat
Størrelse (m2) 14
Styringssystem
Leverandør BigO

Tekniske data distribusjon

Rørfabrikat Ahsell Porsgrunn
Største rørdimensjon (mm) 50
Materiale Plast
Lengde rørtrasé (m) 300

Tekniske data akkumulator

Fabrikat Faust
Størrelse (m3) 32
Leverandør

Informasjon

Byggår

2011

Årlig energileveranse

200000 kWh

Driftserfaringer

Mye arbeid med manuell innmating og feiing. Legger i brensel hver dag på vinterstid. Vanskelig å sette bort driften av anlegget. Fleksibelt med hensyn på bruk av brensel. Slipper å flise. Kan også benytte halm, men bruker bare ved fra egen skog.


Andre erfaringer og informasjon

Anlegget gir bedre klima i driftsbygningene. Dette har blant annet gitt lavere forforbruk i produksjonen


Hva ville jeg ha endret?

Stort sett fornøyd. Anlegget kreve en del manuell innsats, som forventet. Innsatsen er lagt inn som en del av drifta på gården.

Filer

Navn Størrelse Opprettet Endret Beskrivelse
Ingen filer