Gardsvarmeanlegg

Kontaktinformasjon

Navn Adresse Epost Telefon Hjemmeside Firma
Jo Pollestad Pollestadvegen 80, 4365 NÆRBØ jpolles@online.no 90887816 JO POLLESTAD

Tekniske data kjel

Fabrikat
Effekt 190 kW
Årlig energimengde 0 kWh
Brensel Flis
Spiss/reservelast
Feiing Automatisk
Fjernovervåking Nei
Ekstern alarm Nei
Leverandør

Tekniske data fyrrom

Fabrikat
Størrelse (m2)
Styringssystem
Leverandør

Tekniske data distribusjon

Rørfabrikat
Største rørdimensjon (mm)
Materiale
Lengde rørtrasé (m)

Tekniske data akkumulator

Fabrikat
Størrelse (m3)
Leverandør

Filer

Navn Størrelse Opprettet Endret Beskrivelse
Ingen filer