Kragerø Biovarme AS /

Kontaktinformasjon

Navn Adresse Epost Telefon Hjemmeside Firma
c/o AT Skog SA Postboks 116 Sentrum, 3701 SKIEN gaute.finstad@atskog.no AT Biovarme AS

Tekniske data kjel

Fabrikat Schmid
Effekt 360 kW
Årlig energimengde 0 kWh
Brensel Flis
Spiss/reservelast El
Feiing Automatisk
Fjernovervåking Ja
Ekstern alarm Ja
Leverandør Tangen Automasjon AS

Tekniske data fyrrom

Fabrikat
Størrelse (m2) 50
Styringssystem Integrert fra kjeleleverandør Schmid
Leverandør Tangen Automasjon AS

Tekniske data distribusjon

Rørfabrikat
Største rørdimensjon (mm) 0
Materiale Stål
Lengde rørtrasé (m) 0

Tekniske data akkumulator

Fabrikat na
Størrelse (m3) 0
Leverandør

Informasjon

Byggår

2010

Årlig energileveranse

750000 kWh

Driftserfaringer

Stort sett stabil drift. Eneste gjentakende problem var flis innmating om flis innhold for mye stikker og overstore flis. Noe problem med å nå påstemplet effekt på ovn, da den tar seg ned pga grensesetting på temperatur. Kommer her ikke til "enighet" med kjeleleverandør.


Oppvarming- og kundeerfaringer

Leverer lokalt til videregående skole og idrettshall. Dette fungerer så langt vi vet bra.


Andre erfaringer og informasjon

Noen utfordringer med sommerkjøring, da idrettshall ønsker tappevann, men ellers lite forbruk gir stort tap i nett..


Hva ville jeg ha endret?

Lokal leveranse av tappevann på sommeren

Filer

Navn Størrelse Opprettet Endret Beskrivelse
Ingen filer