Halmfyr / Gardsvarmeanlegg

Kontaktinformasjon

Navn Adresse Epost Telefon Hjemmeside Firma
Hollebyveien 310, 1708 SARPSBORG einar@hostbjor.no 91100102 www.hollebygods.no EINAR HØSTBJØR

Tekniske data kjel

Fabrikat Faust
Effekt 680 kW
Årlig energimengde 490 000 kWh
Brensel Halm
Spiss/reservelast Ingen
Feiing Manuelt
Fjernovervåking Ja
Ekstern alarm Nei
Leverandør BigO

Tekniske data fyrrom

Fabrikat
Størrelse (m2) 9
Styringssystem
Leverandør BigO

Tekniske data distribusjon

Rørfabrikat
Største rørdimensjon (mm) 63
Materiale Plast
Lengde rørtrasé (m) 665

Tekniske data akkumulator

Fabrikat Faust
Størrelse (m3) 71
Leverandør BigO

Informasjon

Byggår

2013

Årlig energileveranse

490000 kWh

Erfaring fra byggeperioden

Anlegg bygget i 2003. Fyrkjelen byttet i 2013. Ingen spesielle negative erfaringer. Godt fornøyd med service fra leverandør


Driftserfaringer

Gode erfaringer. Ulempe med ganske mye aske etter halmen.


Oppvarming- og kundeerfaringer

Varme i hovedsak til eget bruk. Noe utleie med gode erfaringer. Ved et par tilfeller har kommunikasjonssvikt ført til litt dårlig temperatur i utleiehus


Andre erfaringer og informasjon

Gode erfaringer med oppfølging/ service fra leverandør.


Hva ville jeg ha endret?

Valgt automatisk feiing.

Filer

Navn Størrelse Opprettet Endret Beskrivelse
Ingen filer