Biskoplien nedre / Gardsvarmeanlegg

Kontaktinformasjon

Navn Adresse Epost Telefon Hjemmeside Firma
NESVEGEN 753, 2353 STAVSJØ hanne@guaker.no HANNE GUÅKER

Tekniske data kjel

Fabrikat Faust
Effekt 490 kW
Årlig energimengde 700 000 kWh
Brensel Ved
Spiss/reservelast Gass
Feiing Manuelt
Fjernovervåking Nei
Ekstern alarm Nei
Leverandør Big'O

Tekniske data fyrrom

Fabrikat Eget
Størrelse (m2) 5
Styringssystem Faust
Leverandør Big'O

Tekniske data distribusjon

Rørfabrikat Uponor
Største rørdimensjon (mm) 60
Materiale Plast
Lengde rørtrasé (m) 26

Tekniske data akkumulator

Fabrikat Faust
Størrelse (m3) 41
Leverandør Faust

Informasjon

Byggår

2010

Erfaring fra byggeperioden

Levert og montert på to dager med to svanehalshengere fra Danmark.


Driftserfaringer

Lite problemer. Byttet pakning på døra to ganger. Byttet en o-ring på dørhengsle. Begynner å få noe behov for utskiftninger på stål (røykkassa) nå pga. fyring med rått virke. Feier ca 1 gang pr mnd i høysesong. Halm gir for dårlig effekt når behovet er størst. Bruker halmen først på høsten og rundvirke seinere.


Andre erfaringer og informasjon

Egenkonstruert tømmerklo fungerer veldig bra.


Hva ville jeg ha endret?

Startet med å fyre opp 1200 m3 med låve som jeg hadde revet. Den flisa skulle vært dekket til. Veldig dårlig start.

Filer

Navn Størrelse Opprettet Endret Beskrivelse
Ingen filer