Gardsvarmeanlegg

Tekniske data kjel

Fabrikat Faust
Effekt 500 kW
Årlig energimengde 257 000 kWh
Brensel Halm
Spiss/reservelast Ingen
Feiing Manuelt
Fjernovervåking Nei
Ekstern alarm Nei
Leverandør Faust

Tekniske data fyrrom

Fabrikat Mekanisk
Størrelse (m2) 3
Styringssystem El
Leverandør Big O

Tekniske data distribusjon

Rørfabrikat PVC
Største rørdimensjon (mm) 90
Materiale Plast
Lengde rørtrasé (m) 300

Tekniske data akkumulator

Fabrikat Faust
Størrelse (m3) 50
Leverandør Bog O

Informasjon

Byggår

2013

Årlig energileveranse

500 kWh

Erfaring fra byggeperioden

God


Driftserfaringer

God


Oppvarming- og kundeerfaringer

God


Hva ville jeg ha endret?

Større kjele

Filer

Navn Størrelse Opprettet Endret Beskrivelse
Ingen filer